Jak vložit špunty do uší?

  1. Zkontrolujte, zda jsou špunty do uší čisté a nepoškozené.
  2. Nasaďte si špunt do uší na ukazováček.
  3. Vytáhněte ucho mírně nahoru a nakloňte hlavu na stranu.
  4. Vložte zátku do ucha pod mírně šikmým úhlem.