Právní upozornění – Tiráž

ERTG do.o.
Dunajská cesta 159
1000 Ljubljana
Slovinsko

Telefon: +38615609742
E-mail: hello@bollsen.cz

Obchodní rejstřík: Ljubljana 8602549000
DIČ: SI39465608

Odmítnutí odpovědnosti

Zodpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s § 7 odst. 1 písm. 1 německého zákona o telemediích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení zákona dozví. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není rozumná bez konkrétních důkazů o porušení. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli webových stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce a jakýkoli druh využití mimo limity autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

 

Alternativní řešení sporů podle čl. 14 sec. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou lze nalézt na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr </span > (& lt; – klikněte zde). Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.